درباره ما
شركت بازرگانی تجهیزات پزشكی تهران الكتریك (سهامی خاص) وابسته به سازمان اقتصادی كوثر ( متعلق به بنیاد شهید و امور ایثارگران) میباشد . این شركت با چند دهه فعالیت در زمینه تهیه و تامین انواع لوازم و تجهیزات پزشكی و انجام پروژه های تجهیز بیمارستانی و ارائه خدمات مشاوره ای و خدمات جامع تكنولوژی سلامت یكی از شركتهای برتر در حوزه صنعت تجهیزات پزشكی است . شركت تهران الكتریك به استناد بند 2 تبصره ذیل ماده 55 آیین نامه مالی ومعاملاتی دانشگاههای علوم پزشكی و خدمات بهداشتی و درمانی كشور دارای مجوز معافیت از الزام شركت در مناقصات بوده بعنوان یكی از با سابقه ترین و خوشنام ترین شركتها اماده همكاری با دانشگاههای علوم پزشكی و مراكز بهداشتی و درمانی سراسر كشور می باشد.

محصولات جدید

Medical vacuum systems

توضیحات:

Medical Air Systems

توضیحات:

Mono-Blcok HFG

توضیحات:

Mobile Stand

توضیحات:

General X-ray system

توضیحات:

Mobile X-ray System

توضیحات:

Surgical C-arm system

نام تجاری: c arm

توضیحات:

دستگاه احیا قلبی و تنفسی

شماره مدل: Model HLR 601

نام تجاری: CPR

محل ساخت: آمریكا

توضیحات:
بازاریابی وفروش
راههای ارتباط با ما: Tel:88879137-40 fax:88879136 Email:info@tehranelectric.ir www.tehranelectric.ir
آخرین اخبار

بازدید سرزده مدیرعامل واعضای هیات مدیره سازمان اقتصادی كوثرازشركت تهران الكتریك

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل شركت تهران الكتریك،دراین دیدارصمیمی كه با حضورآقای مهندس اسكندری مدیرعامل سازمان اقتصادی كوثروآقای دكترورزشكارعضوهیات مدیره بامدیران وكاركنان شركت تهران الكتریك برگزارگردید
طرفین ضمن ابراز خرسندی ازاین دیداربه بیان دیدگاه ها ونقطه نظرات خود پرداختند.
درابتدای جلسه دكترمولازاده مدیرعامل شركت تهران الكتریك ضمن عرض خیرمقدم وابرازخوشحالی ازحضورمدیران ارشدسازمان درجمع فرزندان معززشاهدوایثارگر،ضمن معرفی همكاران ،برای خودخدمت به فرزندان شهدا وایثارگران راافتخاری دانسته ودعای خیرپدران بزرگوارشان راذخیره ای برای آینده شركت درانجام اموردانستند.
ایشان یكی ازمهمترین ویژگی های مجموعه راصداقت وسلامت كاری پرسنل ذكرنموده وابراز امیدواری كردند كه درآینده ای نزدیك باحفظ روحیه جهادی شاهد گامهای سازنده وروبه جلو خواهیم بود.
دكترمولازاده درادامه به دستاوردهای ارزنده شركت تهران الكتریك درچند ماه اخیرازجمله اعطای دونمایندگی انحصاری ازدوشركت معتبراروپایی وآسیایی اشاره كرده وگفتندكه این دستاوردها باتلاش وكوشش مجموعه همكاران تهران الكتریك میسرگردیده وحضورموفق درنمایشگاه های معتبرتجهیزات پزشكی ودارویی وتوجه به مسائل اخلاقی وترویج فرهنگ ایثاروشهادت ازجمله اقدامات منحصربفرد شركت درماههای گذشته بوده است.
وی بااشاره به فضاهای جدیدكاری ازجمله فناوری اطلاعات، مدیریت پروژه، مدیریت بیمارستانی ،طرح های اعتباربخشی وهمكاری بامراكزرشددانشگاهی جهت حمایت ازمحصولات دانش بنیان درراستای اقتصادمقاومتی وفرامین ارزشمند مقام معظم رهبری كه از زمان حضور ایشان درشركت تهران الكتریك شكل گرفته است یادآورشدند كه این فضاها می تواند به رشداقتصادی شركت كمك شایانی نموده وازطرف مراكزمختلف نیزمورد استقبال نیزقرارگرفته است.
مدیرعامل شركت تهران الكتریك با اشاره به ركود اقتصادی درسطح جهان وشرایط سخت رقابتی درداخل كشوریكی ازاهداف وآرمانهای شركت تهران الكتریك راسالم كاركردن این مجموعه وحفظ شأن ونام بنیادشهید وسازمان اقتصادی كوثربرشمرده ویادآورشدندسلامت وصداقت كاری دوركن اساسی تهران الكتریك بوده وحاضرنیستیم به هرروش ووسیله ای فقط دنبال كسب سود باشیم.
دكترورزشكارعضوهیات مدیره سازمان اقتصادی كوثر ضمن ابرازخرسندی ازحضوردرشركت تهران الكتریك این دیداررا مفید ومثبت خوانده وافزودند:دردوره تاریخی شركت تهران الكتریك یكی ازدلایل پیشرفت وترقی شركت وجودهمبستگی وصمیمیت ومیل به یادگیری دركاركنان بوده است، ایشان ضمن اثربخش بودن مدیریت دكترمولازاده درزمان حضورایشان درشركت تهران الكتریك وحمایت همه جانبه آقای مهندس اسكندری ازمجموعه، ابراز امیدواری كردند كه شركت تهران الكتریك باتلاش وكوشش مدیریت وكاركنان درجهت نیل به اهداف اقتصادی سازمان اقتصادی كوثر گام های بلندتربتواند بردارد.
دراین دیدارصمیمی مهندس اسكندری مدیرعامل سازمان اقتصادی كوثرضمن ابرازخرسندی ازحضوردرشركت تهران الكتریك ودرجمع یادگاران شهدا،درابتدا دوری ازهرگونه حاشیه را یكی ازمهمترین عوامل رسیدن یك مجموعه به موفقیت واهداف آن نام برده وافزودند: فضای متشنج وحواشی باعث می گرددمجموعه بیشترتمركزخودرا صرف این اموركرده وازاصل هدف بازبماند، ایشان با ابرازرضایت ازدوره مدیریت دكترمولازاده یادآورشدند اززمان حضورایشان شاهدكمترین حواشی وفضای تشنج بوده وایشان توانستند همدلی وصمیمیت رادربین كاركنان روز به روزافزایش داده واین امرباعث ترقی وپیشرفت شركت می گردد.
مهندس اسكندری درادامه این نشست یادآورشدند درسند راهبردی سازمان اقتصادی كوثرتوسعه حوزه سلامت یكی ازاهداف اصلی بوده وشركت تهران الكتریك نقش مهم واساسی دراین زمینه باید ایفا كند. ایشان ضمن تاكید برفرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص اقتصادمقاومتی وحمایت ازتولید ملی یادآورشدند شركت تهران الكتریك با حمایت ازتولیدملی وبومی سازی این صنعت ومشاركت وسرمایه گذاری با تولیدكنندگان داخلی می تواند نقش موثری درحوزه صنعت سلامت كشورایفا نموده وباانتقال این صنعت ودانش به نقاط كمترتوسعه یافته وخدمت رسانی به مردم محروم نقش اساسی خودراكه همانا حفظ آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی می باشد را انجام دهد.
مدیرعامل سازمان اقتصادی كوثرورودشركت به فضاهای جدید وعدم اكتفا به اقدامات سابق رامثبت ارزیابی نموده وابرازامیدواری كردند كه درآینده شاهد گامهای روبه جلووسازنده خواهیم بود.
درپایان مهندس اسكندری وهیات همراه ضمن بازدید ازداروخانه شركت به بیان دیدگاه ها درخصوص صنعت داروومشكلات وكمبودهای كشوردرخصوص نیاز جامعه وتامین این نیازها پرداخته وازورود شركت تهران الكتریك دراین حوزه حمایت نمودند.

دومین جلسه ازسلسله نشست های اخلاقی با حضور مدیران وكاركنان شركت تهران الكتریك برگزارگردید

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل شركت تهران الكتریك، دراین نشست حجت الاسلام والمسلمن سیدحسینی به اهمیت نمازاول وقت اشاره كرده وگفتند:دردین ما به اقامه نمازاول وقت بسیارتاكید گردیده وآن عامل تقرب به ذات احدیت الهی است.
درادامه ایشان فلسفه وجود انسان ازآفرینش ومرگ رامطرح نموده وهدف ازخلقت انسان راهمانگونه كه خداوند متعال درقرآن فرموده اند، عبادت وبندگی محض خداوند ذكركرده وویژگی مشترك خلقت جن وانسان را اطاعت وبندگی خداوند متعال نامیدند،
ایشان افزودند: این عبادت وبندگی اختیاری بوده وتصمیم گیری به عهده موجودات می باشد همانگونه كه ابلیس ازفرمان خداوند متعال درمقابل سجده برآدم امتناع ورزیده وهمین امرباعث گردید ازدرگاه الهی رانده شود.
حجت الاسلام والمسلمین سیدحسینی با اشاره به این موضوع كه خداوندمتعال نیازی به عبادت انسان ندارد، عبادت را دریچه ای
به سوی كمال یادآورشده وتنها راه سعادت بشرراتوجه به عبادت خالصانه وعابدانه خداوندمتعال ذكرنمودند.
ایشان عبادت رافقط درانجام اموری مانند نمازوروزه وواجبات دینی ندانسته واشاره داشتند این اعمال واجب همگی عبادت خداوندمتعال می باشدولی اگرانسان درتمام امورزندگی رضایت خداوندمتعال راسرلوحه قراردهد وبا نیت خالص وپاك قدم بردارد
تمام زندگی انسان تبدیل به عبادت وبندگی خداوند می گردد. وی كسب روزی حلال، خدمت به هم نوع وكشورویا نگاه كردن با محبت به پدرومادررا ازجمله این عبادات دانستند.
حجت الاسلام والمسلمین سیدحسینی درادامه به ذكرفضائل امیرالمومنین(ع) اشاره نموده وگفتند: یكی ازاصول دین پذیرفتن ولایت امیرالمومنین(ع) می باشد واگرشخصی شبانه روزدربهترین مكان به عبادت بپردازد ولی ولایت امیرالمومنین(ع) رانداشته باشد با صورت به جهنم می رود، ایشان به نقل ازحدیثی ازپیامبراكرم(ص) پرداختند كه فرموده: دین روزی كامل شد كه ولایت امیرالمومنین(ع) مطرح گردید، هركس كه می خواهد ازرسول خدا اطاعت كند می بایست ازولی خدا هم اطاعت كند.
ایشان درپایان جلسه ابرازامیدواری كردند كه بتوانیم همواره با بصیرت وبینش انقلابی وتعهد وتخصص روزافزون دركناراصل مهم ولایت به پیشرفت وآبادانی ایران اسلامی كمك نمائیم.
گفتنی است این جلسه درحضورگرم وصمیمی مدیرعامل محترم سازمان آقای مهندس اسكندری وعضومحترم هیات مدیره آقای دكترورزشكاربرگزاروبا استقبال گسترده همكاران روبروگردید.

جشن میلاد امام رضا(ع) با حضور مدیران وكاركنان شركت تهران الكتریك برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل شركت تهران الكتریك،دراین نشست صمیمی كه درسالروزولادت امام رضا(ع)برگزار گردیدحجت الاسلام والمسلمین محمدرضا مصلح ضمن اشاره به سالروزولادت این امام همام به ذكر فضائل ایشان پرداخته ویكی از خصوصیات بارز ایشان راحلقه اتصال ائمه معصومین(ع)برای مسلمین برشمرده وپیروان امام رضا(ع)راشیعه كامل واثنی عشری نام بردند.
درادامه این جلسه كه درجمع فرزندان معززشاهدوایثارگربرگزارگردید،ایشان شهداراافتخاركشوروخون ایشان راضامن بقای انقلاب وآرمانهای آن دانسته وپیشرفت های امروزكشورراحاصل ایثاروازخودگذشتگی شهداارزیابی كردند.
حجت الاسلام والمسلمین مصلح مدالی راكه به عنوان فرزندشهید اعطاگردیده راهدیه ای ازسوی خداوندمتعال برشمرده ووظیفه فرزندان شهدارادرقبال این هدیه،تعهدبیشتربه آرمانهای نظام وتلاش روزافزون برای پیشرفت كشوروزنده نگه داشتن نام ویادشهدادانستند.
ایشان كه افتخارجانبازی به عنوان شهیدزنده رانیزدارند،وظیفه امروزیادگاران جبهه وجنگ رابسیاربیشترازگذشته ارزیابی كرده وافزودند:امروزه ایثارگران وشما فرزندان شهدابایدبا تلاش وكوششی مضاعف وچندبرابر،برای كشورومردم ورهبرتان خدمت كنیدتاروح آسمانی پدرانتان نیزخشنودباشد،چراكه هدف وخواست آنها همین بوده وتنبلی وسستی وكم كاری وعدم تعهدومسوولیت پذیری،زیبنده وشایسته یك ایثارگروفرزندشهیدنیست.
درادامه این نشست ایشان ازبسیج وشهدابه عنوان افتخارملت وكشوریادكرده وآن راذخیره ای برای نظام مقدس جمهوری اسلامی برشمرده وباتاكیدبرلزوم حفظ وتقویت فرهنگ وروحیه ایثاروشهادت گفتند:ما هنوز همان بسیجیان سابقیم كه هروقت فرمان جهاد صادرشودخواب رابردشمنان این مردم وكشورحرام خواهیم ساخت چراكه فرهنگ شهادت فرهنگ زندگی است نه فرهنگ مرگ، كسی كه شهید می شودهم خودزنده می شودوهم به دیگران زندگی می بخشدواین یكی ازاعجازبزرگ شهداست.
درادامه ایشان بااشاره به جانفشانی های شهدای مدافع حرم ونقش ارزنده آنان دردفاع ازمرزهای میهن اسلامی،این شهداراشهیدان راه دفاع ازناموس تشیع برشمرده وبه ذكرخاطراتی ازایثاروفداكاری غواصان شهیددرجریان عملیات كربلای4وخودسازی معنوی شهیدیوسف قربانی وكرامات امام رضا(ع)برای كشورمان وهموطنانمان پرداختند.
حجت الاسلام والمسلمین مصلح دربخش دیگری ازاین نشست یادآورسفارشات مكررخداوندمتعال نسبت به دستگیری مومنین از یكدیگرشدندورواج فرهنگ دست گیری به جای مچ گیری وكمك به هم نوع راازنیازهای جامعه امروزدانستندوگفتند:حق آن چیزی است كه دیده شود وباطل آن چیزی است كه شنیده شودواین اشاره به این موضوع دارد كه تاحدامكان نمی بایست نسبت به شنیده ها درموردافرادقضاوت كردوبایدتاحدامكان نسبت به اشتباهات هم چشم پوشی نمودزیرایكی ازصفات خداوندمتعال ستارالعیوب بودن می باشد.
درادامه ایشان كینه ونفاق راعامل تیره شدن دل برشمرده واین دورابرای انسان همانندباری كه دائمابردوش می كشدوروزبه روز باعث سیاه ترشدن دل ودوری از الطاف خداوندوورودشیطان به ذهن ودل انسان می گرددذكرنمودند.
درادامه این نشست صمیمی ایشان سختی وآسایش رابه عنوان دووسیله برای آزمایش انسان ازسوی خداوندیادآورشدندوازصبر
به عنوان بهترین راه برای نجات بشرازسختی ورسیدن به آسایش نام بردند،وافزودندكه انسان نمی بایست با رسیدن به آسایش از
یاد خدا غافل گردد.
درادامه این نشست دكترمولازاده مدیرعامل شركت تهران الكتریك ضمن معرفی پرسنل شركت كه عمدتاازفرزندان معززشاهدو ایثارگران می باشند،یكی از مهمترین ویژگی های مجموعه راصداقت وسلامت كاری پرسنل ذكرنموده وابرازامیدواری كردندكه درآینده ای نزدیك باحفظ همین روحیه جهادی شاهدگامهای سازنده وروبه جلوخواهیم بود. وی توجه به تعهدوتخصص درجامعه ایثارگری وارتقای سلامت اداری واجتماعی راسرمایه ای بزرگ برای شركت تهران الكتریك دانسته وباتشكرازحمایتهای مدیرعامل محترم سازمان درتوجه به ابعادفرهنگی زیرمجموعه سازمان دركنارابعاداقتصادی آن،افزودند:امروزه به لطف خدا شاهدیم كه دردوران مدیریت آقای مهندس اسكندری توجه به فرهنگ ایثاروشهادت باهمان تعاریف ومفاهیم ارزشمند آن ازقبیل تعهددركاروتوجه به اصل صداقت وسلامت وشفافیت دراموراقتصادی نیزرعایت شده ومی توان این شركتها رابه عنوان الگوئی ارزشمند درراستای اقتصاد مقاومتی وباحفظ مفاهیم ارزشمندایثاروشهادت معرفی كرد.
درپایان این جلسه هدیه ویژه ای ازسوی حجت الاسلام والمسلمین مصلح به 2نفرازهمكاران فرزندشهید كه پاسخ كاملی به سوالات طرح شده داده بودند،اهدا گردید.

به زودی نمایندگی رسمی بزرگترین هلدینگ دارویی آسیا به شركت تهران الكتریك واگذار میگردد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شركت تهران الكتریك،در نشستی كه ما بین نمایندگان كنسرسیوم شركت دارویی
آسیایی با مدیر عامل و جمعی از مدیران شركت تهران الكتریك در خصوص واگذاری نمایندگی به شركت تهران الكتریك
برگزار گردید،هر دو طرف با بیان دیدگاهها و توانمندیهای خود شرایط همكاری دو جانبه را بررسی نمودند.
در این جلسه مدیر صادرات خاورمیانه شركت فوق ضمن معرفی هلدینگ و محصولات به نمایندگی از شركت مذكور خواستار
همكاری با شركت تهران الكتریك گردید،ایشان بازار ایران را بازاری مهم در منطقه و جهان ذكر نموده و با توجه به
پیشرفت های ایران در صنعت سلامت از شركت تهران الكتریك به عنوان یكی از پیشگامان این صنعت در ایران نام بردند.
دكتر مولازاده مدیرعامل شركت تهران الكتریك در ادامه این نشست ضمن اشاره به ظرفیتهای شركت یكی از اصلی ترین
شرایط همكاری دو جانبه را كیفیت داروها و تامین نیازهای داخلی كشور در زمینه داروهای كمیاب و مكمل بر شمرد و ابراز
امیدواری كردند كه با همكاری دو جانبه بر پایه صداقت و شفافیت،بتوان نیازهای عمده كشور به خصوص جامعه محترم ایثارگری
را رفع كرد.
در ادامه دكترRaymond مدیر بازرگانی خارجی شركت آسیایی با اشاره به اخذ مجوزهای مربوط از موسسه های معتبر در
خصوص تایید كیفیت داروهای تولیدی،شركت خود را یكی از شركتهای معتبر دارویی در جهان برشمرد و به برخی ازكشورهایی
كه همكاری دو جانبه دارند اشاره نمودند.
در پایان این نشست مقرر گردید گواهی نامه های لازم جهت اعطای نمایندگی رسمی به شركت تهران الكتریك به زودی ارسال گردد.

اولین جلسه از سلسله نشستهای اخلاقی با حضور مدیران و كاركنان شركت تهران الكتریك برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شركت تهران الكتریك ، در این نشست صمیمی جناب حجت الاسلام و المسلمین سید حسینی وابستگی به دنیا و دنیا پرستی را امری بسیار خطرناك توصیف كرده و راه نجات انسان را دل بریدن از مادیات و پرداخت بیشتر به معنویات ذكر نمودند . ایشان یكی از برترین راههای رسیدن بشر به كمال و سعادت را زیارت ائمه اطهار (ص) ذكر نمودند در ادامه ایشان به ذكر حدیثی از حضرت زهرا (س) پرداختند كه فرمودند : ای مردم در این دنیای شما سه چیز را دوست دارم : 1 – تلاوت كتاب خدا 2- نگاه به چهره رسول خدا (ص) 3- انفاق در راه خدا
ایشان در تفسیر این حدیث ، تلاوت كتاب خدا را كه همراه با تدبر صورت پذیرد را از نگاه آن حضرت ذكر نمودند و نگاه به چهره رسول خدا (ص) را زیارت حجت خدا و امام زمان خویش برشمردند و در خصوص انفاق در راه خدا از دیدگاه آن حضرت انفاقی كه صرفاً جهت خشنودی خداوند و در راه خدا صورت پذیرد را ذكر نمودند ، در ادامه ایشان انفاق را صرفاً مادی ذكر نكرده و به ابعاد معنوی آن نیز اشاره نمودند كه از آن جمله می توان به انفاق علم اشاره نمود .
حجت الاسلام و المسلمین سید حسینی در ادامه با بیان نگاه به قرآن در جامعه امروزی این نگاه را به سه دسته تقسیم نمودند :
1-نگاه تبرك جویانه كه از قرآن از بعد تبرك بودن آن استفاده می گردد به طور مثال برای انجام سفر یا مراسم ازدواج و ...
2- نگاه علمی به قرآن كه اشاره به فهم درست از قرآن و معانی آن و پی بردن به تمامی مسائل علمی كه در قرآن مستقر می باشد و با نگاه علمی به آن قابل استخراج و استفاده بشر دانسته و ایشان با بیان اسلامی شدن دانشگاههای استفاده از معانی و مفاهیم قرآن را در علوم روز دنیا را پایه گذار اسلامی شدن دانشگاهها ذكر نمودند .
3- نگاه عملی به قرآن كه عمل كردن به قرآن راه رسیدن به سعات می باشد و بهترین نگاه به قرآن نگاه عملی به آن می باشد زیرا كه با عمل كردن به دستورات و مفاهیم قرآن انسان از خطر رهایی یافته و راه رسیدن به كمال می باشد .
حجت الاسلام و المسلمین سید حسینی در ادامه توبه را دری از درهای رحمت خداوند ذكر نمودند و اشاره داشتند كه انسان هیچگاه نمی بایست از رحمت و مغفرت خداوند سبحان مأیوس گردد و همواره درهای توبه به سوی بندگان باز است و خداوند متعال توبه انسان را با رحمت خود می پذیرد .
در ادامه این نشست دكتر مولازاده مدیرعامل شركت تهران الكتریك ضمن معرفی پرسنل شركت كه عمدتاً از فرزندان معزز شهداء و ایثارگران می باشند ، یكی از مهمترین ویژگی های مجموعه را صداقت و سلامت كاری پرسنل ذكر نموده و ابراز امیدواری كردند كه در آینده ای نزدیك شاهد گامهای سازنده و رو به جلو خواهیم بود .

خدمات پس از فروش
شركت تهران الكتریك یكی از بزرگترین و باسابقه ترین شركتها در زمینه تجهیزات پزشكی بوده و زیرمجموعه سازمان اقتصادی كوثر می باشد .