درباره ما
شركت بازرگانی تجهیزات پزشكی تهران الكتریك (سهامی خاص) وابسته به سازمان اقتصادی كوثر ( متعلق به بنیاد شهید و امور ایثارگران) میباشد . این شركت با چند دهه فعالیت در زمینه تهیه و تامین انواع لوازم و تجهیزات پزشكی و انجام پروژه های تجهیز بیمارستانی و ارائه خدمات مشاوره ای و خدمات جامع تكنولوژی سلامت یكی از شركتهای برتر در حوزه صنعت تجهیزات پزشكی است . شركت تهران الكتریك به استناد بند 2 تبصره ذیل ماده 55 آیین نامه مالی ومعاملاتی دانشگاههای علوم پزشكی و خدمات بهداشتی و درمانی كشور دارای مجوز معافیت از الزام شركت در مناقصات بوده بعنوان یكی از با سابقه ترین و خوشنام ترین شركتها اماده همكاری با دانشگاههای علوم پزشكی و مراكز بهداشتی و درمانی سراسر كشور می باشد.

محصولات جدید

Medical vacuum systems

توضیحات:

Medical Air Systems

توضیحات:

Mono-Blcok HFG

توضیحات:

Mobile Stand

توضیحات:

General X-ray system

توضیحات:

Mobile X-ray System

توضیحات:

Surgical C-arm system

نام تجاری: c arm

توضیحات:

دستگاه احیا قلبی و تنفسی

شماره مدل: Model HLR 601

نام تجاری: CPR

محل ساخت: آمریكا

توضیحات:
بازاریابی وفروش
راههای ارتباط با ما: Tel:88879137-40 fax:88879136 Email:info@tehranelectric.ir www.tehranelectric.ir
آخرین اخبار

باگرامیداشت اعیادسعید غدیروقربان ،چهارمین جلسه ازسلسله نشستهای اخلاقی با حضورمدیران وكاركنان شركت تهران الكتریك برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل شركت تهران الكتریك،دراین نشست حجت الاسلام والمسلمین سیدحسینی ملاك دوستی ودشمنی انسان باخدارااصل مهم ولایت اهل بیت(ع)ذكرنموده ویادآورشدند:به هرمیزان كه پذیرش ولایت بیشترباشدنورایمان دردل انسان روشن تروباعث نجات وهدایت می شود ودرمقابل درصورت نپذیرفتن ولایت ،دردل انسان تاریكی بوجود آمده وباعث گمراهی وتباهی می گردد.
حجت الاسلام والمسلمین سیدحسینی پوشاندن عیوب دیگران رایكی ازاصول اخلاقی ودینی اشاره نموده وامربه معروف ونهی ازمنكررابا رعایت موازینی كه دردین ما به آن سفارش گردیده راازوظایف هرفرد مومن دانستند.ایشان برای فریضه امربه معروف ونهی ازمنكرشرایطی رایادآورشدندكه ازآن جمله می توان به خصوصی بیان نمودن ودورازجمع بودن،مطرح نمودن بابیانی زیبا واثرگذار،ازروی دلسوزی نه عناد ودشمنی وحفظ آبروی مومن اشاره كرد.
درادامه این جلسه ایشان اقتضای دوستی باخداوند رافرمان پذیری ازاوامرخداوندمتعال دانستند وگفتند:انسان نمی تواندفقط بابیان اینكه خدارادوست داردهركاری راكه موجب ناراحتی خداوند می گردد انجام دهدزیراخداوندسبحان آنچه راكه درخیروصلاح ما بوده دراختیارگذاشته وپاكی دل نیزفقط باحرف زدن به وجودنمی آیدزیرادل پاك ،دلی است كه ازمعصیت وگناه دوربوده وازلذت گناهان هم دورباشدودلی كه خودراازلذت گناه دوركند، مملوازعشق ومحبت به اهل بیت(ع)وبندگان وخداوندمتعال می گردد.
حجت الاسلام والمسلمین سیدحسینی تیرگی درقلب راحاصل معاصی وگناهان دانسته ومحبت به دنیاومال پرستی رادرراس همه گناهان ذكرنمودندودرمقابل نورمحبت حضرت زهرا(س) را عامل ایجادروشنایی درقلب بیان كرده وگفتند:این دوهمیشه با یكدیگردرحال ستیزهستندوهرجاكه نورمحبت اهل بیت (ع) زیاد می گرددتیرگی ازبین می رودومثال بارزاین هدایت ونجات حربن یزیدریاحی است كه باادب واحترام به حضرت زهرا(س)ازگمراهی نجات پیدانموده ودرمسیرحق ودرركاب امام حسین(ع)به درجه شهادت نائل گردید.
حجت الاسلام والمسلمین سیدحسینی یكی ازخطرهاوتهدیدات انسان رامیل به مال پرستی ودنیا دوستی ارزیابی كرده وبه داستان زندگی زبیر اشاره نمودند كه ازصحابه ویاران حضرت رسول اكرم(ص)بودند ودرجنگهای متعددی برای سپاه اسلام شمشیرزده بود وبه خاطرمیل به مال پرستی ودنیا دوستی نورایمان واهل بیت(ع) ازدلش بیرون رفته ودرمقابل حضرت علی(ع) به جنگ برمی خیزد.درادامه ایشان به نقل ازروایتی گفتند:كارهای خوب همگی پسندیده هستند ولی بهترین كارها ایمان به خدا ونفع داشتن برای بندگان خدا می باشد وكارهای بد همگی ناپسند هستند ولی بدترین كارها شرك به خدا وضرررساندن به بندگان خدا می باشد ویادآورشدند كه انسان می تواند با انجام كارهای نیك یا بد باعث نجات و گمراهی خود گردد.
درادامه این جلسه ایشان مراحل پاك شدن انسان ورجعت به منزل آخرت را اینگونه توصیف نمودند كه انسان گنهكاردردنیا به بلا ومصیبت گرفتارمی گردد واگردر این دنیا پاك نگردید درلحظه جان دادن پاك می گردد درغیراینصورت براثرفشارقبرپاك
می گردد ودرنهایت دربرزخ با شفاعت اهل بیت(ع) پاك می گردد،ایشان همچنین یادآورشدند دوست داشتن اهل بیت(ع) به هیچ عنوان نمی بایست به انسان جرات گناه دهد همانگونه كه حضرت رسول اكرم(ص) فرمودند: دین خود را تا لحظه مرگ حفظ نمایید.
درپاایان این جلسه دكتر مولازاده مدیرعامل شركت تهران الكتریك ضمن ابراز همدردی با دوتن از همكاران شركت كه اخیرا بستگان خود را از دست داده اند،برای ایشان وخانواده های محترمشان آرزوی اجروصبرنمودند.همچنین درپایان جلسه ،از سوی شركت تهران الكتریك به مناسبت اعیاد سعید غدیروقربان هدایایی به همكاران اهدا گردید.

گسترش همكاری های ایران ولهستان درحوزه مراقبت های بهداشتی، دارو وتجهیزات پزشكی

مدیركل نظارت برتجهیزات وملزومات پزشكی سازمان غذا ودارو از گسترش همكاری های ایران ولهستان درحوزه های
مراقبت های بهداشتی، دارو وتجهیزات پزشكی خبرداد.
دكترمحمود بیگلركه به همراه وزیربهداشت كشورمان وبا هدف ایجاد همكاری های مشترك بهداشتی ودرمانی به لهستان سفر كرده است با اشاره به بازدیدهایی كه ازخط تولید شتاب دهنده خطی درمركزتحقیقات هسته ای لهستان وخط تولید انسولین بیوتن
آن كشورداشته است گفت:دیداربا معاون توسعه بهداشت لهستان ازدیگربرنامه های این سفربود.
وی همچنین به امضای تفاهم نامه بین دكترهاشمی ودكتركنستانتی رادویزیت وزرای بهداشت ایران ولهستان اشاره واظهارداشت:
براساس مفاد این تفاهم نامه همكاریهای ایران ولهستان درحوزه های مراقبتهای بهداشتی،دارووتجهیزات پزشكی گسترش خواهد یافت.

سومین جلسه ازسلسله نشستهای اخلاقی با حضورمدیران وكاركنان شركت تهران الكتریك برگزارگردید

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل شركت تهران الكتریك،دراین نشست حجت الاسلام والمسلمین سیدحسینی ضمن اشاره به حلول ماه پربركت ذی الحجه این ماه رایكی ازبرترین ماه ها برشمرده ووجود دوعید بزرگ مسلمین (عید قربان وعید غدیر)را ازبركات این ماه دانستند،ایشان همچنین روزعرفه راروزبخشش بندگان نام برده ومهمترین اعمال این روزرا زیارت حضرت ابا عبدالله حسین(ع) ذكرنمودند.
حجت الاسلام والمسلمین سیدحسینی راه رسیدن به رشدوكمال انسان رامطیع بودن واطاعت ازحجت خداوولی خدا اشاره ویادآور
شدند:((كه اطاعت هرچند سختیهای خودرا دارد ولی راه كاهش این سختی ها عشق به ولی خدا می باشد وبا این عشق مسیر اطاعت ساده می گردد))درادامه ایشان به آیه ای ازقرآن كریم خطاب به رسول اكرم(ص) كه فرمودند:به مسلمانان بگوهیچ مزدی بابت رسالتم نمی خواهم مگرعشق به نزدیكانم واهل بیتم اشاره كرده واهمیت عشق به اهل بیت وولی خدارا راه رسیدن به كمال وسعادت بشردانستند.
حجت الاسلام والمسلمین سیدحسینی با اشاره به این موضوع كه انسان عاشق به دلیل عشق وعلاقه به معشوق تمام سختی های راه را می پذیرد به داستان حضرت یوسف(ع)وزلیخا درقرآن اشاره وگفتند:عشق زلیخا به یوسف یك عشق الهی نبود وفقط ازجهت زیبایی وهوی وهوس دنیوی بود ولی چون زلیخا عاشق ولی خدا بود درنهایت عاشق خودخدا گردید وولی خدا عامل این اتصال بود
حجت الاسلام والمسلمین سیدحسینی درادامه یكی ازآفات جامعه را قضاوت بدون شناخت نسبت به یكدیگروازروی ظاهر وپوشش افراد برشمرده واشاره داشتند دردین ما بسیار تاكید گردیده كه ازروی ظاهراشخاص نسبت به آنها قضاوت نگردد ونسبت به اشتباهات یكدیگرچشم پوشی نمایید، همانگونه كه امام صادق(ع) فرمودند: چیزی را كه می بینی ندیده بشماروآن راجلوه نمایی مكن، مانیزمی بایست نسبت به یكدیگرگذشت داشته وازاشتباهات یكدیگرچشم پوشی نماییم. ایشان درادامه یادآورشدند كه
می بایست قلب انسان از كینه ها دورگردد تا محبت بندگان خدا درآن جای گیرد كه این محبت زمینه ساز جایگاه عشق به ولی خدا و خداوند متعال می گردد، زیرا وجود كینه دردل انسان اجازه ورود عشق ومحبت را نمی دهد.
ایشان ضمن اشاره به حدیثی ازحضرت علی(ع) كه فرموده اند:اگر بردبارنیستید تمرین بردباری نمایید،
گفتند:بردباری وصبردرمقابل سختی ها یكی از نكات بارزاخلاقی بزرگان دین ما می باشد وراه حلی برای فائق آمدن براین
سختی ها ست و بابردباری وصبروتوكل به خداوند متعال انسان می تواند به اهداف خود دست یابد.

انتصاب دكتركولیوند به مدیریت سازمان فوریتهای پزشكی كشور

انتصاب دكتركولیوند به مدیریت سازمان فوریتهای پزشكی كشور،نشان دهنده عزم جدی وزارت بهداشت به اصلاحات عمیق دراین حوزه است.
دكترمولازاده بااعلام این مطلب درجمع خبرنگاران افزود:ارتقای روزافزون كیفیت خدمات بهداشتی ودرمانی به مردم شریف ایران اسلامی ازجمله اهداف مترقی وزارت بهداشت است كه دراین میان خدمات فوریت های پزشكی به دلیل ارتباط مستقیم با جان انسانها،ازاهمیت بسیارویژه ای برخورداراست.
مدیرعامل شركت تهران الكتریك با اشاره به سابقه اورژانس دركشوروتغییرات اخیرمدیریتی دراین سازمان گفت:بدون تردید حضورمدیری توانمند وارزش مدارهمچون دكتركولیوند،باعث ارتقای جایگاه این سازمان وتوسعه كمی وكیفی آن درجهت ارائه خدمات هرچه مطلوب تربه مردم عزیزمان خواهد بود.
دكترمولازاده افزود:با توجه به روحیه ایثارگری،علمی،ارزشی ومترقی كه ازدكتركولیوند سراغ دارم،ضمن عرض تبریك به وزیرمحترم بهداشت بابت این انتخاب،اطمینان خاطردارم كه با توكل به خدا ودرسایه الطاف الهی ودعای خیرملت شریف ایران اسلامی،سازمان اورژانس كشوردوره ای بی نظیروعلم محوروارزش محورباحضورایشان تجربه خواهد كرد.

امضای یادداشت تفاهم همكاری بین وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكی ایران ووزارت خانواده وخدمات اجتماعی فلاند

تفاهم نامه همكاریهای مشترك درحوزه سلامت به امضای وزیربهداشت كشورمان ووزیرامورخانواده وخدمات اجتماعی فلاند رسید.
این تفاهم نامه درراستای گسترش همكاریها درزمینه های مختلف سلامت،پزشكی،داروسازی وتحقیق به منظورتقویت وحمایت ازهمكاری مشترك برای دستیابی به بالاترین استانداردهای بین المللی پزشكی در7 بند به امضای دكترحسن هاشمی وزیربهداشت كشورمان ودكتریوحا رولا وزیرامورخانواده وخدمات اجتماعی فلاند رسید.
براساس این تفاهم نامه ایران وفلاند درزمینه های درمان وخدمات بیمارستانی،ارتقای سلامت وپیشگیری ازبیماریها،دارو،
تجهیزات پزشكی،محصولات آرایشی وبهداشتی،موادغذایی وتغذیه،تحقیقات پزشكی وافزایش توانمندیهای نیروهای بهداشتی
همكاری خواهند نمود.
این تفاهم نامه درمحل وزارت امورخانواده واموراجتماعی فلاند به امضای طرفین رسید.
بازدید ازموسسه ملی بهداشت فلاند وپیشرفته ترین مركزتولید كننده تجهیزات دندانپزشكی ونیزچند بیمارستان ومركزدرمانی در
فلاند ازدیگربرنامه های سفردكترهاشمی به این كشوربود.

خدمات پس از فروش
شركت تهران الكتریك یكی از بزرگترین و باسابقه ترین شركتها در زمینه تجهیزات پزشكی بوده و زیرمجموعه سازمان اقتصادی كوثر می باشد .