خانهآرشیو اخباربیستمین نمایشگاه ایران هلث برگزار گردید

بیستمین نمایشگاه ایران هلث برگزار گردید

بیستمین نمایشگاه ایران هلث برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شرکت تهران الکتریک، بیستمین نمایشگاه ایران هلث از تاریخ 25 لغایت 28 اردیبهشت ماه درمحل دائمی نمایشگاه بین المللی برگزارگردید.

دراین دوره ازنمایشگاه که با استقبال شرکت های معتبرداخلی وخارجی همراه بود، آخرین دستاوردهای صنعت سلامت درمعرض بازدید قرارداده شد وشرکتهای داخلی وخارجی به تبادل فناوری و مشارکت با یکدیگربه گفتگو نشستند.

شرکت تهران الکتریک به عنوان یکی ازپیشگامان این صنعت درکشور همانند دوره های گذشته حضوری اثربخش دراین دوره ازنمایشگاه داشت وضمن تبادل فناوری ورایزنی با شرکت های داخلی وخارجی در زمینه مشارکت وهمکاری متقابل  وهدف گذاری در بخش تولید وبومی سازی تکنولوژی  به بحث و تبادل نظر پرداختند.

تبلیغات

جستجو
English