خانهآرشیو اخبارانتصاب مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت تهران الکتریک

انتصاب مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت تهران الکتریک

انتصاب مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت تهران الکتریک

آقای مهندس بابک اسماعیلی با حکم مدیر عامل سازمان اقتصادی کوثر بعنوان مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت تهران الکتریک منصوب گردید.

تبلیغات

جستجو
English